Радионица „Борба против дискриминације Рома“ одржана у Нишу

У оквиру пројекта „Превазилажење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у Србији“, одржана је радионица о заштити од дискриминације у Нишу.

Представницима и представницама организација које се баве унапређењем положаја ромске мањине, представљени су појам и облици дискриминације, као и правни оквир и механизми за заштиту од дискриминације. Посебна пажња је посвећена је представљању досадашњег рада, надлежности Повереника и његове улоге у борби против дискриминације.

Детаљно је представљено поступање по притужбама, као и бројни конкретни случајеви из досадашње праксе, након чега су учесници поделили своја искуства и примере дискриминације са којима су се сусретали. Иако су указивали на бројне случајеве дискриминације, али и других противправних понашања, мали број учесника је користио неки од постојећих механизама заштите. Због тога је посебна пажња посвећена разликовању дискриминације од сличних повреда права, као и појашњавању поступка пред Повереником. Осим тога, активисти и активисткиње показали су додатно интересовање за модел ситуационог тестирања у случајевима дискриминације.

Радне сесије су водили Реља Пантић, представник Повереника за заштиту равноправности и Марко Васиљевић, представник Регионалног центра за мањине.

Print Friendly, PDF & Email
back to top