Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predao skupštini Srbije redovni izveštaj za 2022. godinu

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predao je Narodnoj skupštini Republike Srbije trinaesti Redovni godišnji izveštaj u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2022. godinu.

Najveći broj pritužbi građana tokom 2022. godine odnosio se na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti, starosnog doba, zdravstvenog stanja, invaliditeta, pola, bračnog i porodičnog statusa. Među pritužbama po osnovu nacionalne pripadnosti najveći broj podnet je zbog diskriminacije romske nacionalne manjine (87,7%), što ukazuje na preovlađujuće stavove, socijalnu distancu, stereotipe i predrasude sa kojima se Romi i Romkinje suočavaju.

Kada je reč o oblastima, najviše pritužbi podneto je zbog diskriminacije u postupcima pred organima javne vlasti, kao i postupku zapošljavanja ili na poslu. U odnosu na prethodne godine, povećan je i broj pritužbi zbog diskriminatornog govora u javnom prostoru (sportskim i drugim događajima ili od strane javnih ličnosti), na društvenim mrežama i u medijima.

Povereniku se tokom godine obratilo 3.300 građana koji su očekivali pomoć i podršku u ostvarivanju različiti prava i usluga, a postupak je vođen u 1.879 predmeta. Poverenik je uputio ukupno 412 preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije. Po  donetim preporukama postupljeno je u 88,4% slučajeva, što nastavlja trend postupanja po preporukama iz prethodnih godina.

Pored redovnog godišnjeg izveštaja, Poverenik je tokom 2022. godine izradio Izveštaj o monitoringu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020), a sačinjena je i redovna godišnja Analiza učešća žena u javnom i političkom životu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top