Predstavnik institucije Poverenika na konferenciji Re-Set Summit 2023 „Pravično društvo traži solidarnost“ u organizaciji Adria Media Grupe

Globalne geopolitičke, ekonomske i demografske tendencije utiču na Srbiju bez izuzetka zbog čega je važno da jačamo ravnopravnost i solidarnost kao temeljne društvene vrednosti, naročito kad su u pitanju osetljive društvene grupe, zaključili su učesnici konferencije Adria media grupe Re-Set Summit 2023 „Pravično društvo traži solidarnost“ u okviru panela „Budućnost ravnopravnog (Equality) i konačno pravednog društva(Eguity): izazovi i mogućnosti”.

Na konferenciji je učestvovao i predstavnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Bogdan Banjac koji je govorio o izazovima sa kojima se kao društvo suočavamo, sa posebnim osvrtom na položaj žena. On je ukazao na projekte kojima se Poverenik bavi u toj oblasti i najavio konferenciju na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja o uzrocima nedovoljnog prijavljivanja nasilja u porodici.

Konferencija „Pravično društvo traži solidarnost“ prva je u nizu u okviru serijala RE-SET SUMMIT 2023, u organizaciji Adira Media Grupe i organizuje se sa ciljem da se postave konkretne smernice u kreiranju održive budućnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top