ПОВЕРЕНИЦА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са представницима Иницијативе за економска и социјална права А11 Данилом Ћурчићем и Милицом Маринковић са којима је разговарала о сарадњи на превенцији и унапређењу заштите најчешће дискриминисаних грађана и грађанки.
Договорено је више заједничких активности, међу којима посебно креиране обуке за локалне самоуправе у циљу препознавања и реаговања на дискриминацију и рад са осетљивим друштвеним групама, а нарочито сиромашним, маргинализованим и вишеструко дискриминисаним, као и Ромима и Ромкињама. Сви они морају бити у посебном фокусу заштите и подршке од надлежних државних органа. Анализом случајева из праксе, заједнички је закључено да су организације цивилног друштва најважнији партнер за унапређење заштите вишеструко угрожених појединаца и друштвених група.
О даљим активностима у области унапређења и заштите права детета повереница Јанковић разговарала је са директорком Центра за права детета Јасмином Миковић. На састанку је било речи и о главним налазима и препорукама из Посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији деце, као и о будућој сарадњи.
Закључено је да посебну пажњу треба посветити проблемима везаним за права и положај деце, нарочито имајући у виду последице које је здравствена криза изазвала у области образовања, система подршке деци са сметњама у развоју и социјалне заштите.

Print Friendly, PDF & Email
back to top