Osnaživanje međugeneracijskih veza

Poslednjih godina svet se ubrzano menja, svedoci smo demografskih, klimatskih, ekonomskih, digitalnih trasformacija a jedna od najvidljvijih promena je demografsko starenje zbog čega je Centar za podršku i inkluziju Help net, uz podršku  Međunardnog Višegradskog fonda u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao partnera organizovao debate u okviru projekta “Osnaživanje međugenarcijskih veza”.

Na debatama su prestavnici različitih generaija diskutovali na nekoliko tema: Veštačka inteligencija; Edukacija/obrazovanje ;Zapošljavanje i radno  okruženje; i Mediji i uticaj medija na međugeneracijsku solidarnost,  sa ciljem da se daju preporuke za unapređenje politika u svakoj od ovih oblasti. Ovaj projekat je važan jer podstiče  participaciju starijih i mladih u oblastima koje ih se tiču i omogućava približavanje generacija kroz dijalog kao važne metode u demokratskom drušvu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top