Оснаживање међугенерацијских веза

Последњих година свет се убрзано мења, сведоци смо демографских, климатских, економских, дигиталних трасформација а једна од највидљвијих промена је демографско старење због чега је Центар за подршку и инклузију Хелп нет, уз подршку  Међунардног Вишеградског фонда у просторијама Повереника за заштиту равноправности као партнера организовао дебате у оквиру пројекта “Оснаживање међугенарцијских веза”.

На дебатама су преставници различитих генераија дискутовали на неколико тема: Вештачка интелигенција; Едукација/образовање ;Запошљавање и радно  окружење; и Медији и утицај медија на међугенерацијску солидарност,  са циљем да се дају препоруке за унапређење политика у свакој од ових области. Овај пројекат је важан јер подстиче  партиципацију старијих и младих у областима које их се тичу и омогућава приближавање генерација кроз дијалог као важне методе у демократском друшву.

Print Friendly, PDF & Email
back to top