Obaveštenje javnosti – Predsednik opštine Smederevska Palanka diskriminisao slepu devojčicu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je opština Smederevska Palanka, na čelu sa predsednikom opštine Radoslavom Milojičićem Kenom, diskriminisala učenicu sa  invaliditetom N.P. jer joj je otežala ostvarivanje prava na obrazovanje. Naime, opština Smederevska Palanka učenici N.P, koja je slepa, nije obezbedila prevoz od kuće do osnovne škole koju pohađa, iako je  zakonska obaveza lokalne samouprave obezbeđivanje prevoza za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Na taj način je prekršen Zakon o zabrani diskirminacije jer je propuštanjem da obezbedi pravo na besplatan prevoz do škole za N.P, učenicu sa invaliditetom, opština Smederevska Palanka ovoj devojčici otežala ostvarivanje prava na obrazovanje i puno uključivanje u obrazovni sistem. Predsedniku opštine Smederevska Palanka Radoslavu Milojičiću Keni još u aprilu je preporučeno da preduzme sve neophodne radnje i mere iz svoje nadležnosti kojima će obezbediti sredstva za prevoz ove učenice do škole, kao i da ubuduće vodi računa da u okviru poslova iz svoje nadležnosti, ne krši propise o zabrani diskriminacije. Nakon toga mu je poslata opomena da u novom roku postupi u skladu sa peporukom  Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nezavisnog i specijalizovanog državnog organa sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Kako ni nakon izricanja opomene preporuka nije sprovedena,  Poverenica obaveštava javnost, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top