Day: March 9, 2023

OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

U postupku po pritužbama Udruženja A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i roditelja protiv Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“, zbog diskriminacije troje dece koja nisu upisana u ovu predškolsku ustanovu, Poverenik je doneo mišljenje da je PU  „Vlada Obradović Kameni“ povredila odredbe člana 22. u vezi sa članom 25. Zakona o zabrani diskriminacije….

Opširnije →
back to top