OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

U postupku po pritužbama Udruženja A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i roditelja protiv Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“, zbog diskriminacije troje dece koja nisu upisana u ovu predškolsku ustanovu, Poverenik je doneo mišljenje da je PU  „Vlada Obradović Kameni“ povredila odredbe člana 22. u vezi sa članom 25. Zakona o zabrani diskriminacije.

Predškolskoj ustanovi je preporučeno da otkloni posledice diskriminatornog postupanja i preduzme hitne mere i aktivnosti kako bi se deci obezbedilo pohađanje predškolske ustanove u objektu Obrež odnosno Pećinci zatim da uputi pisano izvinjenje roditeljima dece u čije ime je podneta pritužba, i da ubuduće vodi računa da u okviru redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

S obzirom da Predškolska ustanova „Vlada Obradović Kameni“ nije postupila po preporuci ni posle opomene u zakonskom roku od 30 dana, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top