Obaveštenje za javnost

U postupku koji je sproveden po pritužbi jedne organizacije za zaštitu ljudskih prava, protiv Sulejmana Ugljanina, predsednika Stranke demokratske akcije Sandžaka, zbog diskriminacije po osnovu seskualne orijentacije u vezi sa iznošenjem stava o istopolnim zajednicama na pres konferenciji Stranke demokratske akcije Sandžaka, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je Sulejman Ugljanin, povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Sulejmanu Ugljaninu je preporučeno da preduzme sve neophodne mere kako bi se uklonila sporna izjava sa Jutjub kanala i drugih mesta dostupnih javnosti, da uputi javno izvinjenje pripadnicima/cama LGBT populacije i da se sastana sa predstavnicima jedne organizacije civilnog društva koja se bavi zaštitom prava LGBT osoba kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se susreću pripadnici ove populacije, kao i kakve posledice po njih izazivaju izjave koje stvaraju zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće i uvredljivo okrušenje, te da ubuduće vodi računa da se prilikom davanja izjava u medijima pridržava propisa o zabrani diskriminacije.

S obzirom da nije postupljeno po preporukama ni posle opomene u zakonskom roku od 30 dana, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top