Obaveštenje za javnost po pritužbi udruženja „Da se zna!“ protiv Jugoslava Kiprijanovića

U postupku koji je sproveden po pritužbi udruženja „Da se zna!“ protiv Jugoslava Kiprijanovića, urednika srpske stranice portala International Family News,  povodom teksta o istopolnim zajednicama sa podnaslovom „Kako ideološki kolonizatori kuvaju žabu u Srbiji“, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Sagledavajući celokupni kontekst, Poverenik je dao mišljenje da su stavovi u tekstu uznemiravajući, ponižavajući i predstavljaju povredu dostojanstva grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva. Poverenik je posebno imao u vidu da pravo na slobodu veroispovesti podrazumeva prvenstveno slobodu uverenja i obavljanja verskih obreda, promene vere i ispoljavanje vere, ali ne sme služiti kao izgovor za povredu prava drugih i diskriminaciju, kao što ni sloboda govora, bez obzira na način iznošenja i objavljivanja ideja i stavova, ne sme da bude izgovor za diskriminaciju.

Jugoslavu Kiprijanoviću preporučeno je da sa svog sajta ukloni tekst, kao i da se ubuduće suzdrži od stavova koji predstavljaju diskriminaciju. S obzirom da Kiprijanović nije postupio po preporuci ni posle opomene u zakonskom roku od 30 dana, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom, o tome obaveštava javnost.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top