Poverenica na Regionalnoj konferenciji o primeni Istambulske konvencije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti učestvovala je na Regionalnoj konferenciji pod nazivom „Sprovođenje konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, koja je održavana od 10. do 12. novembra na Jahorini, u Bosni i Hercegovini.

Srbija među prvima ratifikovala Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (još 2013. godine), nakon čega su doneti Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona. Ipak, uprkos izuzetno značajnim pomacima normativni okvir još uvek nije u potpunosti usklađen sa Istambulskom konvencijom, rekla je Brankica Janković.

Poverenica je dodala da poboljšanji zakonski okvir nije doveo do smanjenja porodičnog nasilja, ali jeste ohrabrio žene da ga više prijavljuju. Navedeno ukazuje da je važno govoriti o uzrocima i razlozima rodno zasnovanog nasilja, a to su pre svega duboko ukorenjena rodno zasnovana diskriminacija, patrijahalni model odnosa u društvu i stereotipi o podređenoj ulozi žene. Ono što zabrinjava je što i mladi lako usvajaju našu „bogatu istoriju“ diskriminatornih stavova ženi, zaključila je Janković.

Regionalna konferencija se održava u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rešavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, na kojoj su pored ostalih učestvovale direktorka Agencije za ravnopravnost polova u BiH Samra Filipović-Hadžiabdić i pravobraniteljica za ravnopravnost polova u R. Hrvatskoj Višnja Ljubičić.

Print Friendly, PDF & Email
back to top