Mišljenja i preporuke

Podkategorije

Preporuka mera izdavačkoj kući

br.021-01-1103/2022-02   datum: 21.11.2022. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje izdavačkoj kući „AA Beograd PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE   Poverenik…

Opširnije →
688-22 Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

бр. 110-00-5/2022-02 datum: 17. 11. 2022. godine     MINISTARSTVO FINANSIJA Siniša Mali, ministar   11000 BEOGRAD Kneza Miloša 20 Predmet: Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022)   Poštovani gospodine Mali, Zakonom o zabrani diskriminacije[1] propisano je da…

Opširnije →
743-22 Inicijativa za izmenu člana 17. st. 4, 5. i 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

br. 011-00-23/2022-02 datum: 17.11. 2022. godine     MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Ministarka, prof. dr. Darija Kisić   11070 NOVI BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 2   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 17. st. 4, 5. i 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom   Poštovana gospođo Kisić,   Poverenik za zaštitu…

Opširnije →
781-22 Inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika – zloupotreba snimaka

br. 011-00-26/2022-02 datum: 16.11.2022.godine     MINISTARSTVO PRAVDE Maja Popović, ministarka   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu i dopunu člana Krivičnog zakonika u pogledu propisivanja krivičnog dela zbog zloupotrebe i objavljivanja snimaka polno eksplicitnog sadržaja   Poštovana gospođo Popović,   Kao što Vam je poznato, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u…

Opširnije →
Preporuka mera Odboru

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.     NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE ODBOR ZA ADMINISTRATIVNO-BUDžETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANjA   11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani/e, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra…

Opširnije →
Preporuka mera Narodnoj skupštini

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.     NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE dr Vladimir Orlić, predsednik   11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani gospodine Orliću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra…

Opširnije →
Preporuka mera Komisiji za etiku

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.   NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE KOMISIJA ZA ETIKU    11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani/e, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra 2022. godine. U prilogu…

Opširnije →
517-22 Udruženje građana protiv omladinske zadruge

br. 07-00-356/2022-02  datum: 31.10.2022. godine   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja građana protiv omladinske zadruge. U pritužbi je između ostalog navedeno da je integracioni tim udruženja građana želeo da registruje maloletnog klijenta poreklom iz Republike Niger sa dodeljenom supsidijarnom zaštitom u navedenoj omladinskoj zadruzi kako bi se radno angažovao, ali…

Opširnije →
700-22 Inicijativa izmena naziva parka- Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica

br. 021-01-1010/2022-02 datum: 24. oktobar 2022. godine     SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica   11000 BEOGRAD Dragoslava Jovanovića 2   Predmet: Inicijativa za izmenu naziva parka „Mitićeva rupa“ u „Park Dušana Jovanovića“   Poštovani/e, Udruženje A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Duška Jovanović, sestra ubijenog…

Opširnije →
700-22 Inicijativa izmena naziva parka – gradonačelnik

br. 021-01-1010/2022-02 datum: 24. 10. 2022.   ALEKSANDAR ŠAPIĆ gradonačelnik grada Beograda   11000 BEOGRAD Dragoslava Jovanovića 2   Predmet: Inicijativa za izmenu naziva parka „Mitićeva rupa“ u naziv „Park Dušana Jovanovića“   Poštovani gospodine Šapiću, Udruženje A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Duška Jovanović, sestra ubijenog dečaka Dušana Jovanovića, obavestili su…

Opširnije →
back to top