Publikacije

PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

Opširnije →
PRIRUČNIK ZА SPRОVОĐЕNјЕ АNТIDISKRIМINАCIОNIH PRОPISА – kаkо prеpоznаti slučајеvе diskriminаciје prеd оrgаnimа јаvnе vlаsti

PRIRUČNIK ZА SPRОVОĐЕNјЕ АNТIDISKRIМINАCIОNIH PRОPISА – kаkо prеpоznаti slučајеvе diskriminаciје prеd оrgаnimа јаvnе vlаsti

Opširnije →
SТАRЕNјЕ U GRАDОVIМА – izаzоvi sаvrеmеnоg društvа

SТАRЕNјЕ U GRАDОVIМА – izаzоvi sаvrеmеnоg društvа

Opširnije →
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U NESREĆAMA – priručnik za profesionalce i volontere Crvenog krsta Srbije

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U NESREĆAMA – priručnik za profesionalce i volontere Crvenog krsta Srbije

Opširnije →
Dоbrо čuvаnа pоrоdičnа tајnа-zlоstаvlјаnjе stаriјih оsоbа

Dоbrо čuvаnа pоrоdičnа tајnа-zlоstаvlјаnjе stаriјih оsоbа

Opširnije →
RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

Opširnije →
Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Opširnije →
Nemoj da tolerišeš diskriminaciju

Nemoj da tolerišeš diskriminaciju traži zaštitu i reaguj

Opširnije →
Kodeks ravnopravnosti

Kodeks ravnopravnosti – Smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji – Pojmovnik Kodeks ravnopravnosti – Smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji – Uputstvo i metodologije

Opširnije →
Priručnik za novinare i novinarke – Borba za ravnopravnost

Priručnik za novinare i novinarke – Borba za ravnopravnost

Opširnije →
back to top