Publikacije

Priručnik za primenu antidiskriminacionog prekršajnog prava

  Autori: prof. dr. Nevena Petrušić, Mirjana Tukar, Branko Nikolić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2015. godine Broj strana: 205 Priručnik za primenu antidiskriminacionog prekršajnog prava

Opširnije →
Publikacije o zaštiti od diskriminacije prilagođene osobama sa oštećenim vidom

  U cilju veće dostupnosti građanima i građankama Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pripremio je više publikacija koje su prilagođene osobama sa oštećenim vidom. Na Brajevom pismu objavljeni su Zakon o zabrani diskriminacije, informativna brošura o mandatu Poverenika i načinu za podnošenje pritužbe zbog diskriminacije. Osim toga, publikacija Praktikum za zaštitu od diskriminacije objavljena je u…

Opširnije →
Rečnik tolerancije

Rečnik tolerancije

Opširnije →
Zbirka stripova namenjena deci i mladima

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Autori: Aleksandar Zograf, Uroš Begović, Vuk Palibrk, Nikola Vitković Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 16 Zbirka stripova namenjena deci i mladima

Opširnije →
ZA SRBIJU BEZ DISKRIMINACIJE Vodič kroz institucionalnu zaštitu od diskriminacije nacionalnih manjina

ZA SRBIJU BEZ DISKRIMINACIJE : Vodič kroz institucionalnu zaštitu od diskriminacije nacionalnih manjina

Opširnije →
Zaštita ravnopravnosti: priručnik za nacionalne savete nacionalnih manjina

  Autor: Dušan Pokuševski Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 51 Zaštita ravnopravnosti : priručnik za nacionalne savete nacionalnih manjina

Opširnije →
Zbornik mišljenja i preporuka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: Postupanje po pritužbama koje se odnose na diskriminaciju dece

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 320 Zbornik mišljenja i preporuka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: Postupanje po pritužbama koje se odnose na diskriminaciju dece

Opširnije →
Vodič za primenu antidiskriminacionog zakonodavstva u procesu kreiranja propisa na lokalnom nivou

  Autorka: Prof. dr Marijana Pajvančić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 229 Vodič za primenu antidiskriminacionog zakonodavstva u procesu kreiranja propisa na lokalnom nivou

Opširnije →
Poseban izveštaj o diskriminaciji dece

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2013. godine Broj strana: 105 Poseban izveštaj o diskriminaciji dece

Opširnije →
Priručnik za primenu medijacije u okviru službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

  Autori i autorke: dr Nevena Petrušić, Dragana Ćuk Milankov, Vera Despotović Stanarević, dr Tamara Džamonja Ignjatović, Vladan Jovanović Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 135 Приручник за примену медијације у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности

Opširnije →
back to top