Publikacije

Рамноправност наше право и наша одговорност

Рамноправност наше право и наша одговорност

Opširnije →
Az egyenjogúság jogunk és felelősségünk

Az egyenjogúság jogunk és felelősségünk

Opširnije →
Rаvnoprаvnost nаše prаvo i nаšа odgovornost

Rаvnoprаvnost nаše prаvo i nаšа odgovornost

Opširnije →
Rovnoprávnost, naše právo a naše zodpovědnost

Rovnoprávnost, naše právo a naše zodpovědnost

Opširnije →
Равноправието е наше право и наша отговорност

Равноправието е наше право и наша отговорност

Opširnije →
Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Opširnije →
Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Opširnije →
Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Pravosudna akademija, 2012. godine Broj strana: 315 Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije

Opširnije →
Nemoj da tolerišeš diskriminaciju! Traži zaštitu i reaguj!

  Urednica: Nevena Petrušić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2012. godine Broj strana: 23 Nemoj da tolerišeš diskriminaciju! Traži zaštitu i reaguj!

Opširnije →
Svi smo jednaki i možemo zajedno!

  Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2012. godine   Broj strana: 23 Svi smo jednaki i možemo zajedno!

Opširnije →
back to top