Publikacije

Praktikum za zaštitu od diskriminacije

  Autori: prof. dr Nevena Petrušić, Kosana Beker, MA Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba, 2012. godine Broj strana: 94 Praktikum za zaštitu od diskriminacije

Opširnije →
Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita

  Autori: prof. dr Nevena Petrušić, dr Goran Ilić, dr Mario Reljanović, dr Jovan Ćirić, mr Marina Matić, Kosana Beker, Svetlana Nenadić, Verica Trninić Izdavač: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2012. godine Broj strana: 176 Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita

Opširnije →
Prava deteta u međunarodnim dokumentima

  Urednica: Prof. dr Nevena Vučković Šahović Izdavač: Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2011. godine Broj strana: 492 Прaвa дeтeтa у мeђунaрoдним дoкумeнтимa

Opširnije →
back to top