Dvodnevni seminar za novinare u Vrdniku

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je seminar za predstavnike medija na temu izveštavanja o pitanjima diskriminacije, ravnopravnosti i poštovanja osnovnih lјudskih prava u Republici Srbiji.

Cilј seminara je da se novinari i novinarke edukuju kako da zauzmu proaktivan pristup i kroz izveštavanje doprinesu obrazovanju šire javnosti o značaju zaštite osnovnih lјudskih prava i ravnopravnosti, budući da mediji imaju izuzetno važnu ulogu kada je u pitanju formiranje javnog mnenja u svakom društvu.

Poverenica Brankica Janković je istakla da je saradnja institucije i medija od velikog značaja u kreiranju tolerantnog i ravnopravnog društva, kao i da su određeni slučajevi diskriminacije, zahvalјujući i podršci medija, dobili pozitivne epiloge. Važno je da mediji izbegavaju senzacionalistički način izveštavanja u kojima je diskriminacije vidlјiva, jer se na taj način produblјuju stereotipi, navela je poverenica, ukazavši i na tipične slučajeve disriminacije žena u medijskom prostoru.

Predavači na seminaru su, pored poverenice Janković, pravobranitelјica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnja Ljubičić, Antigona Andonov, šefica Kabineta poverenice, Milivoje Mihajlović, ekspert za komunikacije i medije i Gradimir Zajić, sociolog i ekspert iz oblasti metodologije i analize stavova stručne javnosti i javnog mnjenja.

Seminar se sprovodi u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilјu odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti lјudskih prava i zabrane diskriminacije“ koji podržava Vlada Velike Britanije kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF).

Print Friendly, PDF & Email
back to top