POVERENICA O ZAŠTITI LjUDSKIH PRAVA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI „OD PROTIVPRAVNOSTI DO ZAKONITOSTI“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, sprovođenjem poslova iz svog delokruga, ali i proaktivnim pristupom, nastoji da maksimalno štiti i afirmiše principe ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i tolerancije, koristeći sva svoja ovalšćenja iz Zakona o zabrani diskriminacije, istakla je poverenica Brankica Janković na konferenciji ozaštiti lјudskih prava održanoj u Novom Sadu pod nazivom „Od protivpravnosti do zakonitosti“.

Poverenica je podsetila da Srbija ima moderan Zakon o zabrani diskriminacije, koji sveobuhvatno reguliše pitanje zabrane diskriminacije po bilo kom osnovu, ostavlјajući otvorenu listu ličnih svojstava.

Obraćajući  se učesnicima konferencije, Janković je navela da  Poverenik  u svojim redovnim godišnjim izveštajima  daje brojne preporuke za unapređenje ravnopravnosti.

Međunarodno- stručnu konferenciju o zaštiti lјudskih prava organizovali su  Pokrajinski zaštitinik građana –ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top