Održani treninzi o zaštiti od diskriminacije u Bujanovcu i Subotici

 

U prethodnoj nedelji održani su seminari o zaštiti od diskriminacije u Bujanovcu (24. juna) i Subotici (27. juna). Na seminarima je učestvovalo ukupno 18 predstavnika i predstavnica organizacija koje rade sa mladima, a razgovaralo se o rodnoj ravnopravnosti, pravima LGBT osoba i pravima pripadnika/ca nacionalnih manjina, kao i o pravnoj regulativi i mehanizmima delovanja u ovim oblastima u Srbiji.

Učesnici/e seminara iz oba grada su istakli/e značaj razgovora o položaju i pravima nacionalnih manjina, budući da su ova pitanja najvažnija u njihovom svakodnevnom životu. Tokom diskusije na ovu temu prisutni/e su navodili/e mnoštvo primera iz ličnog iskustva što je razgovor činilo plodotvornijim.

Treći modul seminara za mlade u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost” biće održan u septembru 2014. godine i za temu će imati javno zastupanje prava diskriminisanih grupa i pojedinaca/ki.

Print Friendly, PDF & Email
back to top