Дан: 21. јула 2013.

Притужба У. o. с. н. с. прoтив У. o. с. в. збoг дискриминaциje нa oснoву пoлa у oблaсти спoртa

дел. бр. 07-00-112/2013-01 датум: 22. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело У. о. с. Н. С. против У. о. с. В. и У. о. с. С, због доношења и примене акта којим се судијама женског пола ускраћује право на суђење у одређеном периоду због трудноће и…

Опширније →
Притужба A. Б. прoтив Сeкрeтaриjaтa зa упрaву ГУ Грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-241/2013-02 датум: 22. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео А. Б. против Секретаријата за управу Градске управе града Београда, Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права општине Савски венац, поводом уписа детета у матичне књиге рођених на језику и писму…

Опширније →
back to top