1042-22 Inicijativa Ministarstvu pravde

br. .021-01-1364/1/2021-02 datum: 15.12.2022. godine

 

MINISTARSTVO PRAVDE

Maja Popović, ministarka

 

11000 Beograd

Nemanjina 22-26

 

Poštovana gospođo Popović,

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije[1], kao što Vam je poznato, dodati su novi članovi 40a i 40b, koji se odnose na evidenciju o zaštiti od diskriminacije, odnosno na dostavljanje presuda i odluka sudova.

 

Navedenim izmenama propisano je da način vođenja evidencije sudova za presude i odluke iz člana 40b stav 1, i način njihovog dostavljanja Povereniku propisuje ministar nadležan za pravosuđe, dok je članom 27. Nacrta zakona propisano da se ovaj podzakonski akt donosi u roku od šest meseci  od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Na navedeno smo ukazali našim prethodnim dopisom broj 011-00-38/2021-02 od 24.11.2021. godine.

 

S obzirom da je Poverenik obavezan da vodi evidenciju dostavljenih anonimizovanih sudskih odluka, a da je rok za donošenje podzakonskog akta istekao, molim Vas da nas obavestite u kojoj je fazi izrada navedenog podzakonskog akta. Takođe, koristimo priliku da Vas obavestimo da smo spremni na bilo koji vid saradnje ovim povodom.

[1] Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije („Sl.glasnik RS“, br.52/21)

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon1042-22 Inicijativa Ministarstvu pravde Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top