1042-22 Иницијатива Министарству правде

бр. 021-01-1364/1/2021-02     датум: 15.12.2022. године

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Маја Поповић, министарка

 

11000 Београд

Немањина 22-26

 

Поштована госпођо Поповић,

 

Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[1], као што Вам је познато, додати су нови чланови 40а и 40б, који се односе на евиденцију о заштити од дискриминације, односно на достављање пресуда и одлука судова.

 

Наведеним изменама прописано је да начин вођења евиденције судова за пресуде и одлуке из члана 40б став 1, и начин њиховог достављања Поверенику прописује министар надлежан за правосуђе, док је чланом 27. Нацрта закона прописано да се овај подзаконски акт доноси у року од шест месеци  од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације. На наведено смо указали нашим претходним дописом број 011-00-38/2021-02 од 24.11.2021. године.

 

С обзиром да је Повереник обавезан да води евиденцију достављених анонимизованих судских одлука, а да је рок за доношење подзаконског акта истекао, молим Вас да нас обавестите у којој је фази израда наведеног подзаконског акта. Такође, користимо прилику да Вас обавестимо да смо спремни на било који вид сарадње овим поводом.

[1] Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Сл.гласник РС“, бр.52/21)

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1042-22 Иницијатива Министарству правде Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top