Мишљење на Нацрт закона о транспорту опасне робе

бр. 011-00-24/2016-02    датум: 6. октобар  2016. године

 

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о транспорту опасне робе

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број: 011-00-748/2015-06 од 16. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о транспорту опасне робе, ради давања мишљења.

С тим у вези, обавештавамо вас да смо размотрили Нацрт закона о транспорту опасне робе и да са аспекта делокруга рада овог органа немамо примедаба на достављени текст.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoви

 


microsoft-word-icon Мишљење на Нацрт закона о транспорту опасне робеDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top