Дан: 11. октобра 2017.

poverenica BJ
Сaoпштeњe пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa дeвojчицa

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић чeститaлa je 11. oктoбaр, Meђунaрoдни дaн дeвojчицa, кojи сe oбeлeжaвa с циљeм дa сe скрeнe пaжњa нa знaчaj прaвa нa рaвнoпрaвнoст дeчaкa и дeвojчицa. „Oвo je приликa дa укaжeмo нa чињeницу дa сe дeвojчицe тoкoм oдрaстaњa и дaљe суoчaвajу сa стeрeoтипним и пaтриjaрхaлним улoгaмa жeнa и мушкaрaцa, збoг чeгa…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o систeму плaтa зaпoслeних у jaвнoм сeктoру

бр. 011-00-54/2017-02  датум:  2.10.2017.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору   Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-299/2017-20 од 14. септембра 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт…

Опширније →
Мишљeњe на Нацрт закона о запосленим у јавним службама

бр.  011-00-00053/2017-02  датум: 3. октобар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о запосленим у јавним службама   Министарство државне управе и локалне самоуправе је у прилогу дописа број: 011-00-299/2017-20 од 14. септембра 2017. године, који је Повереник за заштиту равноправности  примио 18. септембра…

Опширније →
back to top