Национална припадност

22-20 Утврђена дискриминација министру спољних послова по основу држављанства

бр. 07-00-14/2020-02   датум: 21.2.2020.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку по притужби Савеза против министра спољних послова Владе Републике Србије, Ивице Дачића због изјаве дате у Дневнику РТС-а, која се односила на држављане Републике Србије црногорског порекла. У притужби је наведено да „Срби из Црне Горе, који су постали држављани Србије, сматрају Србију…

Опширније →
904-19 Mишљeњe у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти пo oснoву припaднoсти хрвaтскoj нaциoнaлнoj мaњини

бр. 07-00-442/2019-02   датум: 30.1.2020.                                              МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA поднео против буџетских инспектора Службе за буџетску инспекцију, ББ и ВВ, због дискриминације на основу националне припадности и чланства у политичкој организацији. У притужби је између осталог наведено да приликом инспекцијске контроле коју су у периоду од 3. априла…

Опширније →
954-19 Mишљeњe сa прeпoрукoм збoг дискриминaциje припaдникa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe у oблaсти пружaњa услугa

бр. 07-00-492/2019-02  датум:  14. 1. 2020.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе невладине организације АА, против „А.п.п.“ д.о.о. због дискриминације групе лица на основу њихових личних својстава – боје коже и националне припадности. Подноситељи су у притужби навели да је 22. јула 2019. године невладина организација АА, организовала једнодневни излет за…

Опширније →
909-19 Утврђена дискриминација по основу националне припадности

бр. 07-00-446/2019-02  датум: 13.1.2020. године     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА, коју је у име и уз сагласност ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ и ЗЗ поднела против БАС – Београдске аутобуске станице а.д. Београд, због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је наведено да…

Опширније →
297-19 Утврђена дискриминација на основу националне припадности или етничког порекла

бр. 07-00-228/2019-02  датум: 31.12.2019. године                                                    МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, поднете против ББ, ЖЖ Општинског одбора странке ВВ, због изјаве у којој је припаднике влашке националне мањине назвао „индијанцимаˮ. ББ је у потпуности негирао да припаднике/це влашке националне мањине назива „индијанцимаˮ, указујући на професионалну сарадњу коју је имао…

Опширније →
840-19 Притужба због дискриминације органа јавне власти

бр. 07-00-378/2018-02   датум: 16.12. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организација цивилног друштва АА и ББ, против Центра за социјални рад А. и заменика директора Центра за социјални рад А., због дискриминације лица ромске националности. У притужби је наведено да је у дневном листу „Ало“ 11. јула 2019. године објављен…

Опширније →
1105-19 Дискриминација утврђена по основу националне припадности приликом пружања јавних услуга

бр. 07-00-553/2019-02   датум: 9.12.2019.                                              МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднела против ББ … и ВВ. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да је 12. септембра 2019. године, у експозитури ББ у … улици у …, у присуству две шалтерске службенице и „званичног“ обезбеђења банке, вербално нападнута од…

Опширније →
365 2019 Притужбa OЦД прoтив ГУ збoг дискриминaциje нa oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

бр. 07-00-298/2019-02  датум: 29. 11. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела невладина организација АА, у име и уз сагласност ББ, против Градске управе града, Одељења за опште послове, Одсек за општу управу, због дискриминације ББ на основу националне припадности и језика. У притужби је наведено да је…

Опширније →
895-19 Утврђена дискриминација на основу припадности националној мањини у медијима

бр. 07-00-00435/2019-02   датум: 30.10.2019. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА против ББ . У притужби је наведено да су АА и припадницима бошњачке националности у Републици Србији који су се на Попису становништва 2011. године изјаснили да говоре босанским језиком актом Програмског савета прекршена њихова права. Наиме, у притужби је наведено да…

Опширније →
158-19 Утврђена дискриминација на основу припадности националној мањини у области образовања

бр. 07-00-00142/2019-02  датум: 21.10.2019.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, против ББ. У притужби је наведено да је 14. фебруара 2019. године приликом посете Председника Републике Предшколској установи „ГГ“, а у којој је запослена подноситељка притужбе, као васпитачица, забележено више фотографија на којима се налази цео колектив установе. У притужби…

Опширније →
back to top