Национална припадност

297-19 Утврђена дискриминација на основу националне припадности или етничког порекла

бр. 07-00-228/2019-02  датум: 31.12.2019. године                                                    МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, поднете против ББ, ЖЖ Општинског одбора странке ВВ, због изјаве у којој је припаднике влашке националне мањине назвао „индијанцимаˮ. ББ је у потпуности негирао да припаднике/це влашке националне мањине назива „индијанцимаˮ, указујући на професионалну сарадњу коју је имао…

Опширније →
840-19 Притужба због дискриминације органа јавне власти

бр. 07-00-378/2018-02   датум: 16.12. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организација цивилног друштва АА и ББ, против Центра за социјални рад А. и заменика директора Центра за социјални рад А., због дискриминације лица ромске националности. У притужби је наведено да је у дневном листу „Ало“ 11. јула 2019. године објављен…

Опширније →
1105-19 Дискриминација утврђена по основу националне припадности приликом пружања јавних услуга

бр. 07-00-553/2019-02   датум: 9.12.2019.                                              МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднела против ББ … и ВВ. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да је 12. септембра 2019. године, у експозитури ББ у … улици у …, у присуству две шалтерске службенице и „званичног“ обезбеђења банке, вербално нападнута од…

Опширније →
365 2019 Притужбa OЦД прoтив ГУ збoг дискриминaциje нa oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

бр. 07-00-298/2019-02  датум: 29. 11. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела невладина организација АА, у име и уз сагласност ББ, против Градске управе града, Одељења за опште послове, Одсек за општу управу, због дискриминације ББ на основу националне припадности и језика. У притужби је наведено да је…

Опширније →
895-19 Утврђена дискриминација на основу припадности националној мањини у медијима

бр. 07-00-00435/2019-02   датум: 30.10.2019. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА против ББ . У притужби је наведено да су АА и припадницима бошњачке националности у Републици Србији који су се на Попису становништва 2011. године изјаснили да говоре босанским језиком актом Програмског савета прекршена њихова права. Наиме, у притужби је наведено да…

Опширније →
158-19 Утврђена дискриминација на основу припадности националној мањини у области образовања

бр. 07-00-00142/2019-02  датум: 21.10.2019.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, против ББ. У притужби је наведено да је 14. фебруара 2019. године приликом посете Председника Републике Предшколској установи „ГГ“, а у којој је запослена подноситељка притужбе, као васпитачица, забележено више фотографија на којима се налази цео колектив установе. У притужби…

Опширније →
1001-18 Мишљење са препоруком по притужби организације цивилног друштва против Центра за социјални рад због дискриминације на основу националне припадности у области социјалне заштите

МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације цивилног друштва…, против Центра за социјални рад у П., због дискриминације групе лица ромске националности који су интерно расељена лица. У притужби је наведено да је Центар за социјални рад у П. одбио да прими захтеве за социјалну помоћ троје интерно расељених лица ромске националности о…

Опширније →
766-18 притужба А.М. против Г.Л. због дискриминације на основу националне припадности у области пружања услуга

бр. 07-00-637/2017-02  датум:  12. 6. 2019.       МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. М. из Н. против Г. Л. предузетнице фризерско козметичког салона D. Н. У притужби је наведено да је А. М. била у салону са М. М. када је ова избачена из салона уз речи „Изађи одмах…

Опширније →
160-19 Дискриминација по основу националне припадности

бр. 07-00-145/2018-02   датум: 10.6.2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби АА против ББ због дискриминације Рома. У притужби је наведено да је, гостујући у јутарњем програму телевизије ВВ, ББ употребио израз „најцрњи Цигани“, чиме је повредио достојанство Рома. У изјашњењу на притужбу, пуномоћник ББ, навео је да није постојала намера…

Опширније →
1135-18 Мишљење по притужби против ОШ, ОУБујановац и МПНТР због сегрегације ромске деце у области образовања

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 1135-18 Мишљење по притужби против ОШ, ОУБујановац и МПНТР због сегрегације ромске деце у области образовања  

Опширније →
back to top