Дан: 5. априла 2021.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 7. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр.22/09), члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 4. став 3, а у вези са чл. 5. став…

Опширније →
Истраживање „ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ ГОВОРА МРЖЊЕ У МЕДИЈИМА У СРБИЈИ“

ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ ГОВОРА МРЖЊЕ У МЕДИЈИМА У СРБИЈИ

Опширније →
58-20 Утврђена дискриминација на основу националне припадности

бр. 07-00-47/2020-02   датум: 5.4.2021.       МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA из Београда, против ББ, због дискриминације на основу националне припадности, језика и верског и политичког убеђења. Подносилац притужбе је навео да живи у Београду, са сталним настањењем у Србији, а да од априла 2017. године, врши дужност…

Опширније →
back to top