Дан: 31. јануара 2020.

1198-19 Није утврђена дискриминација на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-640/2019-02   датум: 31.1.2020. године   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је у име свог малолетног сина АА, против Предшколске установе – дечјег вртића ББ и ВВ, директорке установе, поднео ГГ. У притужби је наведено да је ВВ одбила упис АА у вртић због проблема које има. Наиме, дете не…

Опширније →
904-19 Mишљeњe у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти пo oснoву припaднoсти хрвaтскoj нaциoнaлнoj мaњини

бр. 07-00-442/2019-02   датум: 30.1.2020.                                              МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA поднео против буџетских инспектора Службе за буџетску инспекцију, ББ и ВВ, због дискриминације на основу националне припадности и чланства у политичкој организацији. У притужби је између осталог наведено да приликом инспекцијске контроле коју су у периоду од 3. априла…

Опширније →
back to top