Ознака: Рaд и зaпoшљaвaњe

Притужба И. Ц. прoтив С. Р. дирeктoркe oснoвнe школе збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-263/2013-02 датум: 5. 11. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. Ц. из Ш. која је поднета против С. Р, директорке ОШ С. С. из Ш. због понашања директорке школе према подноситељки притужбе током њеног рада у школи и одбијања да је поново запосли у ОШ С. С. у…

Опширније →
Притужбa С. Б. прoтив Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe збoг дискриминaциje пo oснoву прeбивaлиштa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-557/2013-02 датум: 25. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Б. из Л, против Завода за заштиту споменика културе у К. због дискриминације на основу места пребивалишта у области рада. У току поступка је утврђено да је С. Б. била чланица стручног тима на пројекту…

Опширније →
Притужбa M. Ш. прoтив П. M. П. д.o.o. збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-413/2013-02 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa М. Ш. из Б. против П. М. П. д.о.о. Б. и Р. З, IT менаџера за З. Б, због дискриминације на основу пола. У току поступка је утврђено да је М. Ш. била једина запослена жена…

Опширније →
Притужба С. к. б. прoтив JП Пoслoвни прoстoр збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

дел. бр. 07-00-381/2013-02 датум: 26. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo С. к. Б. у име Д. Т. из Б. против ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд, због дискриминације на раду на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом…

Опширније →
Притужба Д. T. прoтив M. J. збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaња

дел. бр. 07-00-382/2013-02 датум: 23. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Д. Т. из Б. против М. Ј, координаторке рада у ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила…

Опширније →
Притужба С. Р. прoтив бaлeтскe школе Л. Д. збoг дискриминaциje пo oснoву пoрoдичнoг стaтусa у oблaсти рaдa

дел. бр. 07-00-60/2013-02 датум: 10. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa С. Р. из Б. против бившег послодавца, балетске школе „Л. Д.“ из Б, због дискриминације у области рада на основу пола и породичног статуса. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила…

Опширније →
Притужба М.о.љ.п. против ЈКП Медиана из Ниша због дискриминације по основу положаја радног места у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-176/2013-02 датум: 15. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М.о.љ.п. против ЈКП Медиана из Ниша, због одлуке овог предузећа да запосленим женама на руководећим положајима поклони за Међународни дан жена 8. март двоструко већи новчани износ од износа који је поклоњен запосленим женама које…

Опширније →
Притужба С. м. с. и т. С. о. о. О. б. против О. б. М. због дискриминације по основу чланства у синдикалној организацији у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-403/2013-02 датум: 28. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео С. м. с. и т. С. о. о. О. б. М. против послодавца, О. б. М, због дискриминације на радном месту на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности…

Опширније →
Притужба С. Ч. против Агенције за приватизацију због дискриминације по основу пола и брачног и породичног статуса у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-157/2013-02 датум: 22. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa С. Ч. из Б. против Агенције за приватизацију, због дискриминације на основу пола и породичног статуса у поступку утврђивања вишка запослених у Агенцији за приватизацију. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се…

Опширније →
Притужба В. Ч. против М. Т. због дискриминације по основу националне припадности у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-72/2013-01 датум: 17. 5. 2012.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. Ч. из Б. против М. Т. из Б. због дискриминације на основу националне припадности.   1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила В. Ч. из Б. због дискриминације на основу националне припадности. 1.2….

Опширније →
back to top