Pritužba udruženja L. protiv dr M. P., autora teksta koji sadrži govor mržnje protiv seksualnih manjina

del. br. 162/2010 datum: 27. 12. 2010.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (čl. 33. st. 1 t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), povodom teksta objavljenog u dnevnom listu A. od 16. septembra 2010. godine pod nazivom „Doktor za gejeve”, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U tekstu objavljenom u dnevnom listu A. od 16. septembra 2010. godine pod nazivom „Doktor za gejeve” izražene su ideje i stavovi dr M. P., …, koje predstavljaju kršenje zabrane govora mržnje koja je propisana članom 11. Zakona o zabrani diskriminacije (“Sl. Glasnik RS”, br. 22/2009).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje dr M. P.,

 

PREPORUKU

 

1. Dr M. P. uputiće javno izvinjenje građankama i građanima Srbije homoseksualne orijentacije zbog govora mržnje izraženog u tekstu „Doktor za gejeve” objavljenom u dnevnom listu A. od 16. septembra 2010. godine. Javno izvinjenje će, o svom trošku, objaviti u dnevnom listu A., u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

2. Dr M. P. objaviće mišljenje sa preporukom poverenice za zaštitu ravnopravnosti del. br. 162/2010 od 27. decembra 2010. godine na veb sajtu Instituta za prirodnu medicinu, u roku od 15 dana od dana prijema.

3. Dr M. P. će se ubuduće suzdržavati od davanja izjava, širenja ideja, stavova i informacija kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva.

4. Dr M. P. obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim radnjama u roku od 30 dana od dana prijema ovog mišljenja i preporuke.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti povodom pritužbe Org. L. koja je, u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije, izjavljena u ime i uz saglasnost J. V..
Org. L. B. je upućen je dana 4. oktobra 2010. godine, zahtev da dostave adresu dr M. P. jer nije dostavljena uz pritužbu, a Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nije bila u mogućnosti da dođe na drugi način do adrese. Org. L. do okončanja postupka nije dostavila traženu adresu.

Imajući u vidu navedenu činjenicu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nije bila u mogućnosti da pritužbu dostavi dr M. P. na izjašnjenje, u skladu sa članom 35. stav 4. Zakona o zabrani diskriminacije, te je postupak sproveden na osnovu navoda pritužbe i dokaza podnetih uz pritužbu.

Član 46. Ustava Republike Srbije jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. Stavom 2. je propisano da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih […]

Članom 4. Zakona o javnom informisanju je propisano da se u javnim glasilima slobodno objavljuju ideje, informacije i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdani interes da zna, osim kada je drugačije određeno zakonom.
Ideje koje su izražene u tekstu „Doktor za gejeve” su suprotne stavovima Svetske zdravstvene organizacije, koja je još 1990. godine uklonila homoseksualnost sa liste bolesti (ICD-10), te se od tada homoseksualnost zvanično smatra jednim od oblika seksualnosti, odnosno, jednom od seksualnih orijentacija.

Navedeni tekst predstavlja tipičan govor mržnje koji je zabranjen kako odredbama Zakona o javnom informisanju (član 38. „Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”), tako i odredbama Zakona o zabrani diskriminacije (član 11. „Zabranjeno je izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način.”)

Stav Poverenice za zaštitu diskriminacije je da sloboda govora nikada ne sme da bude izgovor za govor mržnje, kao i da je zakon postavio jasan okvir i definisao granicu između slobode objavljivanja ideja, informacija i mišljenja i govora mržnje.
Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila dr M. P., … preduzimanje odgovarajućih radnji.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba udruženja L. protiv dr M. P., autora teksta koji sadrži govor mržnje protiv seksualnih manjina Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top