Притужба удружења Л. против др М. П., аутора текста који садржи говор мржње против сексуалних мањина

дел. бр. 162/2010 датум: 27. 12. 2010.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (чл. 33. ст. 1 т. 1. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС„ бр. 22/2009), поводом текста објављеног у дневном листу А. од 16. септембра 2010. године под називом „Доктор за гејеве“, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У тексту објављеном у дневном листу А. од 16. септембра 2010. године под називом „Доктор за гејеве“ изражене су идеје и ставови др М. П., …, које представљају кршење забране говора мржње која је прописана чланом 11. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2009).

Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, даје др М. П.,

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Др М. П. упутиће јавно извињење грађанкама и грађанима Србије хомосексуалне оријентације због говора мржње израженог у тексту „Доктор за гејеве“ објављеном у дневном листу А. од 16. септембра 2010. године. Јавно извињење ће, о свом трошку, објавити у дневном листу А., у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

2. Др М. П. објавиће мишљење са препоруком поверенице за заштиту равноправности дел. бр. 162/2010 од 27. децембра 2010. године на веб сајту Института за природну медицину, у року од 15 дана од дана пријема.

3. Др М. П. ће се убудуће суздржавати од давања изјава, ширења идеја, ставова и информација којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства.

4. Др М. П. обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о предузетим радњама у року од 30 дана од дана пријема овог мишљења и препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања релевантних чињеница и околности поводом притужбе Орг. Л. која је, у складу са чланом 35. став 3. Закона о забрани дискриминације, изјављена у име и уз сагласност Ј. В..
Орг. Л. Б. је упућен је дана 4. октобра 2010. године, захтев да доставе адресу др М. П. јер није достављена уз притужбу, а Повереница за заштиту равноправности није била у могућности да дође на други начин до адресе. Орг. Л. до окончања поступка није доставила тражену адресу.

Имајући у виду наведену чињеницу, Повереница за заштиту равноправности није била у могућности да притужбу достави др М. П. на изјашњење, у складу са чланом 35. став 4. Закона о забрани дискриминације, те је поступак спроведен на основу навода притужбе и доказа поднетих уз притужбу.

Члан 46. Устава Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје. Ставом 2. је прописано да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других […]

Чланом 4. Закона о јавном информисању је прописано да се у јавним гласилима слободно објављују идеје, информације и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдани интерес да зна, осим када је другачије одређено законом.
Идеје које су изражене у тексту „Доктор за гејеве“ су супротне ставовима Светске здравствене организације, која је још 1990. године уклонила хомосексуалност са листе болести (ICD-10), те се од тада хомосексуалност званично сматра једним од облика сексуалности, односно, једном од сексуалних оријентација.

Наведени текст представља типичан говор мржње који је забрањен како одредбама Закона о јавном информисању (члан 38. „Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њихове сексуалне опредељености, без обзира да ли је објављивањем учињено кривично дело“), тако и одредбама Закона о забрани дискриминације (члан 11. „Забрањено је изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други начин.“)

Став Поверенице за заштиту дискриминације је да слобода говора никада не сме да буде изговор за говор мржње, као и да је закон поставио јасан оквир и дефинисао границу између слободе објављивања идеја, информација и мишљења и говора мржње.
Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила др М. П., … предузимање одговарајућих радњи.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба удружења Л. против др М. П., аутора текста који садржи говор мржње против сексуалних мањина Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top