Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 85. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku

br. 011-00-9/2014-02 datum: 13. 6. 2014.   USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE   11000 BEOGRAD Bulevar kralja Aleksandra 15   Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 98/06), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Sl. glasnik RS”, br. 109/07, 99/2011 i…

Opširnije →
Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača Fudbalskog saveza Srbije

br. 011-00-6/2013-02 datum: 9. 4. 2014.   USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE 11000 BEOGRAD Bulevar kralja Aleksandra 15   Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije (”Službeni glasnik RS”, br. 98/06), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu (”Službeni glasnik RS”, br. 109/07, 99/2011 i 18/13-…

Opširnije →
Mišljenje o pojedinim odredbama Radne verzije Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Broj: 06-00-38/2013-03 datum: 27. 12. 2013. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni…

Opširnije →
Mišljenje na nacrt odluke o principu rodne ravnopravnosti u organima LS i MS u Gradu Užicu

br. 011-00-57/2013-02 datum: 20. 12. 2013. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije iz člana 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt Zakona o opštem upravnom postupku

br. 011-00-60/2013-02 datum: 4. 12. 2013. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni…

Opširnije →
Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

br. 011-00-53/2013-02 datum: 11.10.2013.   USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE 11000 BEOGRAD Bulevar kralja Aleksandra 15 Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije (”Službeni glasnik RS”, br. 98/06), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu (”Službeni glasnik RS”, br. 109/07, 99/2011), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podnosi…

Opširnije →
Ocena ustavnosti i zakonitosti tačke 15a Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrazaca matičnih knjiga

del. br. 011-00-50/2013-02 datum: 25. 9. 2013. USTAVNI SUD SRBIJE 11000 BEOGRAD Bulevar kralja Aleksandra 15 Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/2006), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/2007, 99/2011 i 18/2013 – odluka…

Opširnije →
Mišljenje o pojedinim odredbama Radne verzije Zakona o posredovanju u rešavanju sporova

del. br. 011-00-49/2013-02 datum: 15. 9. 2013.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti…

Opširnije →
Mišljenje o Predlogu zakona o pravima pacijenata

del. br. 011-00-20/2013-02 datum: 9. 5. 2013. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije,…

Opširnije →
Mišljenje o odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

del. br. 011-00-13/2013-02 datum: 22. 3. 2013. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije,…

Opširnije →
back to top