Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišljenje o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta

br. 110-00-9/2016-04 datum: 09. 02.2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) je dopisom broj: 110-00-00204/2015-17 od 08. februara 2016. godine, nakon sprovedenih dodatnih konsultacija sa nadležnim organima, dostavilo Povereniku za zaštitu…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

br. 011-00-6/2016-02     datum:  05.02.2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj 011-00-20/2016-04 od 1. februara 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-5/1/2016-02 datum: 02.02. 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-00384/2015-17 od 29. januara 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-12/1/2015-03 datum: 02. 02. 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-00384/2015-17 od 29. januara 2016. godine, dostavilo Povereniku za…

Opširnije →
Mišljenje na šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru

br. 110-00-1/2/2016-04  datum: 29.01.2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti,Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na  Šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru Dopisom od 28. januara 2016. godine (dostavljenim putem elektronske pošte), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (u daljem testu: Poverenik),…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-2/2016-04 datum: 21.01.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
Mišljenje o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta

br. 110-00-1/2016-04 datum: 18.01.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje MIŠLjENjE o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta Dopisom broj: 110-00-00204/2015-17 od 11. januara 2016. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) zatražilo je mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

br. 90-00-1/2016-01 datum: 15.01.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-36/2015-04 datum: 05.01.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
Mišljenje o pojedinim odredbama Nacrta zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca

br. 011-00-35/2015-02 datum: 27.12.2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (čl. 33. tač. 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
back to top