Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišljenje o pojedinim odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

br: 011-00-16/2015-02 datum: 10.7.2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (čl. 33. t. 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
Mišljenje o Nacrtu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

      br. 011-00-12/2015-03 datum: 26.6.2015.     MIŠLjENjE o Nacrtu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAOUPRAVE Poštovani/e, Dopisom br. 119-01-00028/2015-17 od 23. juna 2015. godine, koji smo primili 25. juna 2015. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zatražilo je mišljenje Poverenika za…

Opširnije →
Mišljenje na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

br. 011-00-11/2015-02    datum: 26.6.2015.   GRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCA ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PRIVREDU 15000 ŠABAC   Poštovana gospođo M, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je 23. juna 2015. godine Vaš dopis u kojem tražite mišljenje povodom Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca kojom je propisano…

Opširnije →
Mišljenje na nacrt zakona o udžbenicima

br: 011-00-10/2015-03 datum: 22.6.2015.   MIŠLjENjE na nacrt zakona o udžbenicima MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Poštovani/e, U vezi sa dopisom broj 011-00-314/2014-04, uz koji nam je dostavljen Nacrt zakona o udžbenicima radi davanja mišljenja iz nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, obaveštavamo vas da je postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje…

Opširnije →
Mišljenje o Radnoj verziji Nacrta zakona o opštem upravnom postupku

br. 011-00-4/2015-03 datum: 27.4.2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (čl. 33. t. 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
Mišljenje o Prednacrtu zakona o legalizaciji održivih neformalnih romskih naselja

br. 011-00-3/2015-02 datum: 27. 4. 2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (čl. 33. t. 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije

br: 011-00-3/2015-02 datum: 27. 3. 2015.   Dopisom od 19. marta 2015. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražilo je mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika i trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika). Poverenik…

Opširnije →
Mišljenje o pojedinim odredbama Nacrta zakona o udžbenicima

br: 011-00-1/2015-02 datum: 20. 2. 2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni…

Opširnije →
Mišljenje o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o otvaranju budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

br. 401-00-45/2014-02 datum: 17. 10. 2014   MINISTARSTVO ZDRAVLjA dr ZLATIBOR LONČAR, ministar 11000 BEOGRAD Nemanjina br. 22-26 Poštovani gospodine Lončar,   U vezi sa Vašim dopisom br. 401-00-03485/2014-01 od 10. oktobra 2014. godine, kojim ste tražili mišljenje o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o otvaranju budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili…

Opširnije →
Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava

br. 011-00-11/2014-02 datum: 4. 8. 2014.   USTAVNI SUD SRBIJE 11000 BEOGRAD Bulevar kralja Aleksandra 15 Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/2006), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/2007, 99/2011 i 18/2013 – odluka…

Opširnije →
back to top