Day: March 25, 2021

Poverenica na skupu o međugeneracijskoj saradnji

Međugeneracijska solidarnost je temeljni društveni ugovor bez kojeg nema opstanka ljudske vrste, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju skupa „Udobnost zajedništva – korak ka međugeneracijskoj saradnji“ u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija – UNFPA. Poverenica je istakla da je transfer znanja među generacijama od ključnog…

Opširnije →
29-20 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja

br. 07-00-20/2020-02  datum: 25. 3. 2021. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom tri pritužbe koju je podnela A. A. iz A, u svoje ime i ime svojih maloletnih sinova B.A. i V.A., protiv OŠ „Čeh Karolj“ u Adi, direktorke i psihološkinje škole, zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa….

Opširnije →
Мišlјеnjе nа Nаcrt zаkоnа о izmеnаmа i dоpunаmа Zаkоnа о kulturi

br. 011-00-8/2021-02 dаtum: 24. mаrt 2021. gоdinе   Pоstupајući u оkviru zаkоnоm prоpisаnе nаdlеžnоsti[1], Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti,  dаје   МIŠLjЕNјЕ nа Nаcrt zаkоnа о izmеnаmа i dоpunаmа Zаkоnа о kulturi   Pоvеrеniku zа zаštitu rаvnоprаvnоsti 19. mаrtа 2021. gоdinе је dоstаvlјеn dоpis Мinistаrstvа kulturе i infоrmisаnjа brој 011-00-63/2020-07 sа zаhtеvоm zа dаvаnjе mišlјеnjа nа…

Opširnije →
back to top