Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišljenje nа Nаcrt zаkоnа о аzilu i privrеmеnој zаštiti

br.011-00-22/2016-02 dаtum: 13. оktоbаr 2016. gоdinе   Pоstupајući u оkviru zаkоnоm prоpisаnе nаdlеžnоsti[1], Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti dаје   МIŠLjЕNјЕ nа Nаcrt zаkоnа о аzilu i privrеmеnој zаštiti     Мinistаrstvо unutrаšnjih pоslоvа је dоpisоm brој: 01-398/16-23 оd 23. sеptеmbrа 2016. gоdinе, dоstаvilо Pоvеrеniku zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Nаcrt zаkоnа о аzilu i privrеmеnој zаštiti (u…

Opširnije →
Мišljenje nа Nаcrt zаkоnа о izmеnаmа i dоpunаmа Zаkоnа о plоvidbi i lukаmа nа unutrаšnjim vоdаmа

011-00-25/2016-02 dаtum:  6. оktоbаr 2016. gоdinе   Pоstupајući u оkviru zаkоnоm prоpisаnе nаdlеžnоsti[1], Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti,  dаје МIŠLjЕNјЕ nа Nаcrt zаkоnа о izmеnаmа i dоpunаmа  Zаkоnа о plоvidbi i lukаmа nа unutrаšnjim vоdаmа   Мinistаrstvо grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе је dоpisоm Brој: 011-00-514/2016-06 оd 16. sеptеmbrа 2016. gоdinе dоstаvilо Pоvеrеniku zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Nаcrt…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

br. 110-00-15/2016-04 datum: 4. oktobar 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje   MIŠLjENjE na Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 110-00-00209/2016-20 od…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

br. 110-00-17/2016-04 datum: 4. oktobar 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje MIŠLjENjE na Predlog uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 110-00-00211/2016-20 od 19. septembra 2016. godine,…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

br. 110-00-16/2016-04 datum: 4. oktobar 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje MIŠLjENjE na Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 110-00-00210/2016-20 od 19. septembra…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020)

br. 337-00-24/2016-01 datum: 29. septembar 2016 godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENјE na Nacrt nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020) Ministarstvo odbrane je dopisom broj 1306-4 od 12. septembra 2016. godine, dostavilo Povereniku za…

Opširnije →
Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

br. 011-00-17/2016-01 datum: 27. septembar 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona Ministarstvo finansija je elektronskom poštom od 5. septembra 2016. godine dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, radi davanja mišlјenja. Postupajući…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt akcionog plana za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja 2015-2020

br. 6-00-1/2016-01 datum: 9. jun 2016 godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Nacrt akcionog plana za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja 2015-2020 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj 011-00-124/2016-06 od 24. maja 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti drugi Nacrt akcionog plana za sprovođenje…

Opširnije →
išljenje na Predlog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

br. 90-00-3/2016-01 datum: 24. februar 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Predlog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), je dopisom broj 90-00-148/2015-08 od 22. februara 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti (u daljem tekstu:…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

011-00-8/2016-04 datum: 12.02.2016. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje <p style=”text-align: center;”><strong><span style=”font-size: 14pt;”>MIŠLjENjE</span></strong></p> <p style=”text-align: center;”><strong><span style=”font-size: 14pt;”>na Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom</span></strong></p> Povereniku za zaštitu ravnopravnosti 12. februara 2016. godine dostavljen je dopis Ministarstva  za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 401-00-02584/2015-13…

Opširnije →
back to top