Preporuke mera organima javne vlasti

Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Predsedniku Vlade Republike Srbije

br. 021-02-229/2014-02 datum: 8. 9. 2014   ALEKSANDAR VUČIĆ predsednik Vlade Republike Srbije 11000 BEOGRAD Nemanjina br. 11 Poštovani gospodine Vučiću, U skladu sa svojom zakonskom obavezom da, kao Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, pratim sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučujem mere za ostvarivanje ravnopravnosti , ovom preporukom ukazujem na potrebu ustanovljavanja nacionalnog…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti A. banci u oblasti pružanja usluga osobama sa invaliditetom

br. 021-02-197/2014-02 datum: 26. 8. 2014. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. st. 1. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Skupštini grada Požarevca

br. 021-02-196/2014-02 datum: 12. 8. 2014.   SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Bane Spasović, predsednik 12000 POŽAREVAC Drinska 2   Poštovani gospodine Spasoviću, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je pritužbu u kojoj je jedna građanka, Vaša sugrađanka, ukazala na neravnopravan položaj u koji je njena porodica dovedena u odnosu na druge požarevačke porodice, zbog uslova koji su…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Ministarstvu odbrane u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-206/2014-02 datum: 8. 8. 2014. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. st. 1. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti predškolskoj ustanovi S.

br. 021-02-00098/2014-02 datum: 1. 8. 2014. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. st. 1. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje…

Opširnije →
Preporuka mera GS za komunalne i stambene poslove

br. 07-00-289/2014-02 datum: 23. 7. 2014. GRADSKI SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE ODNOSE GRADA BEOGRADA NINA JANDRIĆ, sekretarka 11 000 BEOGRAD Kraljice Marije br. 1/XIII-XIV Poštovana gospođo Jandrić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je 8. jula 2014. godine elektronsko pismo u kojem je jedan građanin ukazao na diskriminatoran sadržaj grafita ispisanog na zidu u Studentskom…

Opširnije →
Preporuka mera ministru zdravlja

br. 110-00-1/2014-02 datum: 7. 7. 2014.   MINISTARSTVO ZDRAVLjA Zoran Lončar, ministar 11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26 Poštovani gospodine Lončar, Postupajući u okviru nadležnosti propisanih čl. 33. Zakona o zabrani diskriminacije , a imajući u vidu Vašu nadležnost da dajete saglasnost na odluke o odobravanju specijalizacije i uže specijalizacije koje donose direktori zdravstvenih ustanova i osnivači…

Opširnije →
Preporuka direktoru škole T. za preduzimanje mera za prevenciju diskriminacije u oblasti obrazovanja

br. 07-00-221/2014 datum: 30. 5. 2014.   T. škola T. – direktoru škole – V. K. T. Poštovani gospodine direktore, Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti primila je dopis S. z. m. lj. p. i. b. p. k. – T, koji je označen kao urgentan, u kojem se navodi da učenik T. škole u T. F….

Opširnije →
Preporuka mera Aleksandru Vučiću, mandataru za sastav Vlade Republike Srbije

br. 021-02-17/2014-02 datum: 22. 4. 2014.   ALEKSANDAR VUČIĆ, mandatar za sastav Vlade RS   11000 BEOGRAD Nemanjina br. 11 Poštovani gospodine Vučiću, Prema informacijama iz medija, Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije, poverio Vam je mandat za sastav nove Vlade RS, na čemu Vam čestitam. Slobodna sam da ukažem na potrebu da se prilikom sastavljanja…

Opširnije →
Preporuka mera Narodnoj skupštini Republike Srbije za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

br. 021-02-18/2014-02 datum: 11. 4. 2014. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. st. 1. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje…

Opširnije →
back to top