Preporuke mera organima javne vlasti

Preporuka mera Ministarstvu pravde i državne uprave povodom angažovanja sudskog tumača za znakovni jezik

del. br. 027-02-55/2013-02 datum: 24. 9. 2013. MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE NIKOLA SELAKOVIĆ, ministar 11000 BEOGRAD Nemanjina br. 22-26 Poštovani gospodine Selakoviću, Na osnovu saznanja iz medija da je matična služba opštine Obrenovac uslovila sklapanje braka dvema osobama oštećenog sluha angažovanjem sudskog tumača za znakovni jezik, čije usluge je trebalo sami da plate, slobodna…

Opširnije →
Preporuka Vladi Republike Srbije

del. br. 021-02-37/2013-02  datum: 15. 8. 2013. VLADA REPUBLIKE SRBIJE IVICA DAČIĆ, predsednik Vlade RS 11000 BEOGRAD Nemanjina br. 11 Poštovani gospodine Dačiću, Na osnovu saznanja iz medija da je započeo proces rekonstrukcije Vlade Republike Srbije, slobodna sam da ukažem na potrebu da se prilikom imenovanja novih ministara vodi računa o ravnomernoj zastupljenosti polova. Kao što…

Opširnije →
Opšta preporuka Banci Poštanskoj štedionici i Razvojnom fondu AP Vojvodine

del. br. 021-02-18/2013-02 datum: 17. 4. 2013.   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI   Preporuka je doneta u okviru zakonom propisane nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, u postupku koji je vođen na osnovu saznanja…

Opširnije →
Preporuka mera Ministarstvu odbrane za ostvarivanje ravnopravnosti prilikom određivanja posebnih kriterijuma za prijem na rad u Vojna predstavništva Republike Srbije

del. br. 021-02-9/2013-02 datum: 25. 3. 2013.   PREPORUKA MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI   Preporuka je doneta u okviru zakonom propisane nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, u postupku koji je vođen na osnovu saznanja…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti GSP Beograd i Sekretarijatu za saobraćaj za omogućavanje korišćenja javnog gradskog prevoza osobama sa invaliditetom

del. br. 34-00-1/2013-02 datum: 5. 3. 2013.   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI   Mišljenje je doneto u okviru zakonom propisane nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, u postupku koji je vođen na osnovu saznanja…

Opširnije →
Preporuka Ministarstvu zdravlja za ostvarivanje mera ravnopravnosti u radu lekarskih komisija

del. br. 37 datum: 16. 1. 2013.   PREPORUKA MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI BR. 522/2012   Preporuka je doneta u okviru zakonom propisane nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, u postupku koji je vođen na osnovu…

Opširnije →
Preporuka O. b. Š. mera za ostvarivanje ravnopravnosti u oblasti zapošljavanja

del. br. 1964 datum: 3. 12. 2012.   PREPORUKA MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI BR. 409/2012   Preporuka je doneta u okviru zakonom propisane nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, u postupku koji je vođen na osnovu…

Opširnije →
Preporuka Narodnoj skupštini RS za usvajanje mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti pri formiranju parlamentarnih delegacija

del. br. 1257 datum: 11. 9. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Narodnoj…

Opširnije →
Preporuka opštini Prijepolje za usvajanje mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

del. br. 1262 datum: 10. 9. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje opštini…

Opširnije →
Preporuka gradu Nišu za usvajanje mera za podršku ženama koje trpe porodično nasilje

del. br. 1282 datum: 10. 9. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje gradu…

Opširnije →
back to top