Druga lična svojstva

Mišljenje na Pritužbu J.J.T. protiv A.S. i A.A. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u pružanju zdravstvenih usluga

07-00-529/2017-02 datum: 5.3.2018.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe advokatkinje J. J. T, koja je podneta u ime i uz saglasnost M. R, protiv psihologa A. S. i dr A. A, specijaliste medicine rada, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja M. R. U pritužbi je navedeno da je zbog…

Opširnije →
Mišljenje na Pritužbu Č.A. protiv AD A.N.T.B. ADVS A.S. d.o.o. ASGS zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja prilikom pružanja javnih usluga

07-00-343/2017-02 datum: 29.01.2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Č.A. protiv pravnih lica A.D.A. N.T., B. (u dalјem tekstu A.T.N.), A.D.z.v.s.A.S. B. (u dalјem tekstu: a.d.A.S.) i protiv d.o.o. z.p.u. A.S. B. (u dalјem tekstu: d.o.o A.S.G.S. ), zbog diskriminacije njegovog maloletnog sina V. A. na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi…

Opširnije →
Mišlјenje Sindikata protiv „R.“ a.d. zbog diskriminatornog postupanja prema zaposlenoj zbog ličnog svojstva člana porodice – članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama

07-00-499/2017-02 datum: 21.3.2018.                                                    MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Sindikata r. g. i IGM S, podnete u ime i uz saglasnost D. S. protiv poslodavca kompanije „R.“ a.d. M. Z. i A. S. generalnog direktora, zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva člana porodice D. S. – članstva u političkim, sindikalnim…

Opširnije →
Pritužba J.Č. protiv OŠ F.K.F. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-168/2017-02  датум: 25.7.2017.                                                 MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. Č, u ime maloletnog sina D. Č., protiv OŠ „F. K. F.“ u B, zbog diskriminacije deteta na osnovu zdravstvenog stanja. U toku postupka utvrđeno je da je D.Č. učenik prvog razreda OŠ „F. K. F.“ u B, da mu…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi S.R. protiv RFZO-f.SM. i I. ,RFZO D. na osnovu zdravstvenog stanja u postupku pred organima javne vlasti

07-00-00384/2017-02 datum: 12.1.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.R. iz I. protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sremska Mitrovica, Ispostava Inđija, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. Podnositelјka pritužbe je navela da je u izveštajima lekara specijaliste i u otpusnim listama navedeno da boluje od…

Opširnije →
Pritužba Đ.A. protiv osnovne škole I zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

07-00-259/2017-02 datum: 12.10. 2017.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela Đ. A. iz S, u ime maloletne ćerke G. S, protiv OŠ „I.” u S. i direktora N.M. U pritužbi je navedeno da učenica G. S. boluje od neizlečive bolesti i da je u školi bila izložena vršnjačkom nasilјu…

Opširnije →
Pritužba I K protiv D d o o zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti rada i zapošlјavanja

07-00-00555/2016-02 datum: 12.6.2017.                                                    MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe I.K. iz U. protiv kompanije PTP „D.“ DOO iz K. (u dalјem tekstu: PTP „D.“), zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji. Podnosilac je u pritužbi, između ostalog, naveo da menadžment prodajnog objekta u K. u kojem je zaposlen, od…

Opširnije →
Pritužba M.M. protiv JKP Z zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti pružanja usluga

07-00-186/2017-02 datum: 12.10.2017. godine   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.M. iz N. koja je podneta protiv Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ i direktora A.B. zbog diskriminacije na osnovu članstva u udruženju. U pritužbi je navedeno da je podnositelјka pritužbe članica Udruženja „HMMˮ iz N, čiji je jedan od osnovnih cilјeva delovanja zaštita…

Opširnije →
Pritužba UOS protiv CPM zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u obalsti pružanja usluga

07-00-193/2017-02 datum: 14.9.2017.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe UOS protiv pravnog lica CPM, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je UOS podneo molbu da im se odobri korišćenje platoa ispred TC U. radi održavanja manifestacije povodom Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a. Nјihova molba…

Opširnije →
Pritužba L.J. protiv OŠ Ž.Z. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvnog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-166/2017-02 датум: 4.9.2017. MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo advokat L. J. iz V, koga su angažovali G. V. i R. T. – zakonski zastupnici maloletnog L. T, protiv OŠ „Ž. Z.“ u M. U pritužbi je navedeno da je L. T. učenik prvog razreda i dete sa…

Opširnije →
back to top