Druga lična svojstva

1200-18 Mišljenje po pritužbi zbog diskriminacije deteta na osnovu izgleda u oblasti obrazovanja

br. 07-00-1390/2018-02 dаtum: 11.3.2019.                                                    МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu је pоdnеlа АА iz …, u imе mаlоlеtnе kćеrkе BB, prоtiv nаstаvnikа tеhničkоg i infоrmаtičkоg оbrаzоvаnjа VV, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu izglеdа. U pritužbi је, izmеđu оstаlоg, nаvеdеnо dа је nаstаvnik nа čаsu оpštеtеhničkоg оbrаzоvаnjа diktirао lеkciјu i prоšаvši pоrеd…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi M. i D. S. protiv OŠ D. O. P. zbog diskriminaicje M. S na osnovu smetnji u razvoju u oblasti obazovanja

br. 07-00-450/2017-02 datum: 2. 2. 2018. POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   Mišljenje po pritužbi M. i D. S. protiv OŠ D. O. P. zbog diskriminaicje M. S na osnovu smetnji u razvoju u oblasti obazovanja  

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi P. protiv SG Kraljeva na osnovu prebivališta u pružanju javnih usluga

07-00-85/2018-02 datum: 27. 7. 2018.         MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom više pritužbi koje je podnela organizacija P. protiv Skupštine grada Kralјeva, zbog diskriminacije interno raselјenih lica koja imaju boravište na teritoriji Kralјeva. U pritužbama je navedeno da je Skupština grada Kralјeva donela Odluku o besplatnoj vožnji u…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi U.n.s. protiv R.b. zbog diskriminacije na osnovu pretpostavljenog ličnog svojstva imovnog stanja u oblasti pružanja usluga

07-00-506/2016-02 datum: 24.8.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo U.n.s. protiv R.b. a.d. B. zbog odluke banke da im ne odobri kredit jer imaju status pravnog lica registrovanog kao udruženje građana. U pritužbi je između ostalog navedeno da se U.n.s., u junu 2017. godine, obratilo R.b. sa…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi N. V. protiv Opštine Senta i JP E. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja u postupku pred organima javne vlasti

07-00-259/2018-02 datum: 10.8.2018. godine                                                  MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je N. V. iz S. podnela protiv Opštine Senta i Javnog preduzeća „E.ˮ S, a zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da je usvajanje i primena Pravilnika o načinu raspodele i obračunu troškova…

Opširnije →
52-2018 J. Ž. protiv Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Niša i Grada Niša zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku pred organima javne vlasti

07-00-60/2018-02 datum: 8. 7. 2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela J.Ž. protiv Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Niša i Grada Niša zbog diskriminacije na osnovu prebivališta kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da J. Ž. nije priznato pravo na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete…

Opširnije →
Mišljenje na pritužbu K.S. protiv Fondacije M.T.G.B. e.v. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja u oblasti kulture, umetnosti, sporta

07-00-532/2017-02 datum: 9.3.2018.                                                  MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela K.S. u ime svoje maloletne kćerke S.S, protiv Fondacije M.T.G.B. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja. U pritužbi je između ostalog navela da se njena kćerka S.S. prijavila na konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola, koji je…

Opširnije →
Mišljenje na Pritužbu J.J.T. protiv A.S. i A.A. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u pružanju zdravstvenih usluga

07-00-529/2017-02 datum: 5.3.2018.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe advokatkinje J. J. T, koja je podneta u ime i uz saglasnost M. R, protiv psihologa A. S. i dr A. A, specijaliste medicine rada, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja M. R. U pritužbi je navedeno da je zbog…

Opširnije →
Mišljenje na Pritužbu Č.A. protiv AD A.N.T.B. ADVS A.S. d.o.o. ASGS zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja prilikom pružanja javnih usluga

07-00-343/2017-02 datum: 29.01.2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Č.A. protiv pravnih lica A.D.A. N.T., B. (u dalјem tekstu A.T.N.), A.D.z.v.s.A.S. B. (u dalјem tekstu: a.d.A.S.) i protiv d.o.o. z.p.u. A.S. B. (u dalјem tekstu: d.o.o A.S.G.S. ), zbog diskriminacije njegovog maloletnog sina V. A. na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi…

Opširnije →
Mišlјenje Sindikata protiv „R.“ a.d. zbog diskriminatornog postupanja prema zaposlenoj zbog ličnog svojstva člana porodice – članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama

07-00-499/2017-02 datum: 21.3.2018.                                                    MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Sindikata r. g. i IGM S, podnete u ime i uz saglasnost D. S. protiv poslodavca kompanije „R.“ a.d. M. Z. i A. S. generalnog direktora, zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva člana porodice D. S. – članstva u političkim, sindikalnim…

Opširnije →
back to top