Međunarodni dan sećanja na holokaust

Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija smatrajući potrebnim da se reafirmišu ljudskih prava, prevencija i kažnjavanje zločina genocida, ali i kao upozorenje na stalno prisutnu opasnost od rasne, nacionalne i verske mržnje zasnovanih na predrasudama. Ovaj dan ustanovljen je 2005. godine kada je usvojena Rezolucija kojom se apeluje na sve države članice UN da poštuju sećanje na žrtve Holokausta. Istovremeno se ohrabruje razvoj obrazovnih programa, čime se želi pokazati odlučnost da se pomogne u sprečavanju genocida u budućnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top