Poverenica Nevena Petrušić u Užicu

Savet za ravnopravnost polova Grada Užica organizovao je predavanje na temu uloge poverenika za zaštitu ravnopravnosti u suzbijanju diskriminacije i ostvarivanja ravnopravnosti, a tim povodom poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić predstavila je dosadašnja iskustva u ovoj oblasti i iznela preporuke za dalje delovanje lokalnih samouprava, ustanova i NVO u suzbijanju diskriminacije.

Prema istraživanjima, poslodavci se najčešće pojavljuju kao diskriminatori, naglasila je poverenica, a među građanima i građankama Srbije najugroženije grupe su Romi, siromašni, osobe sa invaliditetom, seksualne manjine i osobe zaražene HIV-om.

U poslednje dve godine Poverenik je pokrenuo devet sudskih postupaka od kojih su tri parnice uspešno okončane, dok su ostale u toku. Do sada je primljeno više od 950 pritužbi, rečeno je na predavanju u Užicu.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top