Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudelovanje u društvenom životu. Takođe, ovo je jedan od načina da se poveća svest o važnosti uključivanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života.

Print Friendly, PDF & Email
back to top