Seminar za decu sa temom „Srbija: 0 diskriminacije!“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti održao je seminar za decu sa temom „Srbija: 0 diskriminacije!” od 28. do 30. novembra 2012. godine u Kovačici. Seminar je održan uz podršku UNICEF-a i u saradnji sa Zaštitnikom građana, a specijalni gosti su bili predstavnici organizacije VelikiMali sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju.

Na seminaru je učestvovao Panel mladih savetnika Zaštitnika građana i grupa dece koja će u narednom periodu predstavljati grupu mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a zvanično ime ove grupe će biti naknadno izabrano od predloga koje su mladi dali na seminaru.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić je predstavila instituciju Poverenika nakon čega je odgovarala na brojna pitanja učesnika koja su se odnosila na toleranciju, prihvatanje različitosti i borbu protiv diskriminacije. Takođe je na seminaru predstavljena i organizacija UNICEF-a, a učesnicima su približene različite aktivnosti ove organizacije kao i njen istorijat. Učesnicima seminara predstavljen je i Zaštitnik građana i pojašnjene su razlike između ova dva nezavisna državna organa. Seminar je obuhvatio nekoliko programa koji su se odnosili na pojam diskriminacije, pojavne oblike i zaštitu od diskriminacije, a velika pažnja je posvećena pravu na obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i diskriminaciju u obrazovnom sistemu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top