Međunarodni dan ljudskih prava

Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke ili kulturne pripadnosti. Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu, do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

Print Friendly, PDF & Email
back to top