Day: December 9, 2012

Međunarodni dan ljudskih prava

Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke ili kulturne pripadnosti. Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu, do…

Opširnije →
SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, svim građanima i građankama čestita međunarodni dan ljudskih prava. Ovaj dan je prilika da se ponovo podsetimo da ljudska prava postoje upravo da bi štitila ljudsko dostojanstvo i obezbedila elementarne ljudske potrebe. Srbija je poslednjih godina zabeležila vidan napredak, ali se mora učiniti još mnogo toga, ako želimo društvo…

Opširnije →
Međunarodni dan ljudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, svim građanima i građankama čestita međunarodni dan ljudskih prava. Ovaj dan je prilika da se ponovo podsetimo da ljudska prava postoje upravo da bi štitila ljudsko dostojanstvo i obezbedila elementarne ljudske potrebe. Srbija je poslednjih godina zabeležila vidan napredak, ali se mora učiniti još mnogo toga, ako želimo društvo…

Opširnije →
back to top