Radionica “Uloga medija i državnih organa u borbi protiv diskriminacije”

U petak 14. decembra 2012. godine u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti održana je finalna radionica Progres projekta „Uloga medija i državnih organa u borbi protiv diskriminacije”.

U uvodnom delu radionice učesnicima i učesnicama obratila se poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i predstavila ciljeve i rezultate projekta „Više od zakona: Promovisanje i sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva i ravnopravnosti u Srbiji”, koji finansira Evropska unija.

U radnom delu radionice predstavljene su publikacije koje su nastale u okviru projekta, Istraživanje: Mediji i diskriminacija u Srbiji, Priručnik za novinare i novinarke: Mediji u Srbiji – od diskriminacije do ravnopravnosti, Priručnik za borbu protiv diskriminacije na radu i Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije. Publikacije su predstavile poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, šefica kabineta Antigona Andonov, pomoćnica poverenice Kosana Beker i profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Senad Jašarević.

U završnom delu radionice izneti su predlozi za dalje unapređenje saradnje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa drugim državnim organima i predstavnicima i predstavnicama medija.

Print Friendly, PDF & Email
back to top