Izveštaji i publikacije

Podkategorije

Zbirka stripova namenjena deci i mladima

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Autori: Aleksandar Zograf, Uroš Begović, Vuk Palibrk, Nikola Vitković Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 16 Zbirka stripova namenjena deci i mladima

Opširnije →
ZA SRBIJU BEZ DISKRIMINACIJE Vodič kroz institucionalnu zaštitu od diskriminacije nacionalnih manjina

ZA SRBIJU BEZ DISKRIMINACIJE : Vodič kroz institucionalnu zaštitu od diskriminacije nacionalnih manjina

Opširnije →
Zaštita ravnopravnosti: priručnik za nacionalne savete nacionalnih manjina

  Autor: Dušan Pokuševski Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 51 Zaštita ravnopravnosti : priručnik za nacionalne savete nacionalnih manjina

Opširnije →
Zbornik mišljenja i preporuka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: Postupanje po pritužbama koje se odnose na diskriminaciju dece

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 320 Zbornik mišljenja i preporuka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: Postupanje po pritužbama koje se odnose na diskriminaciju dece

Opširnije →
Vodič za primenu antidiskriminacionog zakonodavstva u procesu kreiranja propisa na lokalnom nivou

  Autorka: Prof. dr Marijana Pajvančić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 229 Vodič za primenu antidiskriminacionog zakonodavstva u procesu kreiranja propisa na lokalnom nivou

Opširnije →
Poseban izveštaj o diskriminaciji dece

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2013. godine Broj strana: 105 Poseban izveštaj o diskriminaciji dece

Opširnije →
Priručnik za primenu medijacije u okviru službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

  Autori i autorke: dr Nevena Petrušić, Dragana Ćuk Milankov, Vera Despotović Stanarević, dr Tamara Džamonja Ignjatović, Vladan Jovanović Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 135 Приручник за примену медијације у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности

Opširnije →
Izveštaj „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije”

  Izveštaj povodom završetka zajedničkog projekta „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije” koji je finansirala Ambasada Holandije u Srbiji a realizovao Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa organizacijom Praksis. Autorke: Milijana Trifković, Jasmina Miković, Ivana Stanković Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 32…

Opširnije →
Istraživanje javnog mnenja “Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji”

  Realizacija istraživanja: CeSID, UNDP i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2013. godine Broj strana: 55 Istraživanje javnog mnjenja “Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji”

Opširnije →
Istraživanje: Odnos predstavnika organa javne vlasti prema diskriminaciji u Srbiji

  Realizacija istraživanja: Ipsos Strategic Marketing, UNDP i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2013. godine Broj strana: 63 Istraživanje: Odnos predstavnika organa javne vlasti prema diskriminaciji u Srbiji

Opširnije →
back to top