Day: January 25, 2019

Inicijativa za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova

6-00-1/2018-02 datum: 9.1.2019.     NACIONALNO TELO ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANјU   11000 Beograd Bulevar Mihajla Pupina 2       Predmet: Inicijativa za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, razmatrajući položaj žena u oblasti visokoškolskog obrazovanja, došao je do zaklјučka da se na…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja

Del. br. 011-00-63/2018-03 datum:  27.12.2018. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-00461/2018-28 od 17. decembra 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu…

Opširnije →
Inicijativa za dopunu Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju

del. br. 011-00-00061/2018-02   datum: 17.12.2018. godine   MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Beograd, Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za dopunu Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju   Poštovani gospodine Nedimoviću, U skladu sa članom 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[1] kojim je, pored ostalog, propisano da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti inicira donošenje…

Opširnije →
SASTANAK POVERENICE SA PREDSTAVNICIMA FOSDI

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je radni sastanak  sa predstavnicima Fonda socijalne i demokratske inicijative (FOSDI), poslanicama i odbornicama , na kome je predstavlјena brošura u okviru projekta „Kreni napred“, koji se realizuje u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Ova brošura objedinila je preporuke za dalјe delovanje, zaklјučke i plan ovogodišnjih aktivnosti…

Opširnije →
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Upozorenje povodom rastućeg govora mržnje na društvenim mrežama

Svakodnevni neprimereni verbalni napadi u javnom i političkom životu, uklјučujući i društvene mreže na kojima se prednjači u napadima i zloupotrebama,  iz dana u dan postaju sve intenzivniji i brutalniji  i ne samo da su za osudu, već za najozbilјniju zabrinutost, saopštila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.  Uprkos pokušajima da, u okviru svojih…

Opširnije →
back to top