Day: February 8, 2018

Poverenica se sastala sa kanadskom ambasadorkom

U cilju nastavka i poboljšanja saradnje u oblasti zaštite ljuskih prava, zabrane diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa ambasadorkom Kanade Keti Čabom. Poverenica je predstavila ambasadorki aktivnosti i praksu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u oblasti zaštite od diskriminacije, istakavši da se manjinske i marginalizovane grupe, pre svega žene,…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi M.P. protiv Opštine B. zbog uskraćivanja prava na povlašćeno parkiranje osoba sa invaliditetom

07-00-424/2017-02 datum: 5.2. 2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. P. iz B. protiv opštine B, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta uzrokovanog srčanom disfunkcijom. U pritužbi je navedeno da je podnosilac pritužbe podneo zahtev Opštini B. za besplatno parkiranje, te da je nakon pet meseci dobio rešenje kojim mu…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi D.S.Z. protiv J.F. zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u sferi medija

07-00-444/2017-02 datum: 25.1.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto povodom pritužbe Udruženja „DSZ“, podnete u ime grupe lica protiv psihoterapeuta J. F. zbog izjava koje je dao kao gost u jutarnjem programu na televiziji „P“. U pritužbi je navedeno da je J. F. tokom gostovanja u jutarnjem programu dana ….., istopolnu seksualnu orijentaciju izjednačio…

Opširnije →
back to top