Poverenica se sastala sa kanadskom ambasadorkom

U cilju nastavka i poboljšanja saradnje u oblasti zaštite ljuskih prava, zabrane diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa ambasadorkom Kanade Keti Čabom.

Poverenica je predstavila ambasadorki aktivnosti i praksu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u oblasti zaštite od diskriminacije, istakavši da se manjinske i marginalizovane grupe, pre svega žene, češće susreću sa diskriminacijom u oblasti rada i zapošljavanja, te se kontinuirano radi na njihovom osnaživanju, poboljšanju položaja u društvu i unapređenju rodno izbalansirane politike.

Ambasadorka Čaba naglasila je da je uloga žena u privredi nemerljiva jer doprinosi rastu ekonomije, a veći udeo žena u privredi povećava profit kompanija koje ih zapošljavaju. Borba protiv diskriminacije i prevencija su dobri mehanizmi za njihovo osnaživanje i bolji položaj u društvu.

Poverenica Janković i ambasadorka Čaba saglasile su se da žene u sferi ekonomije donose više različitosti, ideja, inovativnih rešenja, ali isto tako doprinose i lakšem rešavanju konflikata.

Print Friendly, PDF & Email
back to top