Day: May 29, 2015

Pritužba J.P. protiv JP Srbijagas Novi Sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-681/2014-02  datum:  29.5.2015 MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela J. P. iz B. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da ima 62 godine života i 34 godine i 9 meseci radnog staža, da je potpisivanjem Aneksa III ugovora o radu br. 01-01-1/478 od 9. decembra…

Opširnije →
Pritužba N.L. protiv JP Srbijagas Novi Sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-682/2014-02  datum:  29.5.2015 MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela N. L. iz R. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da je rođena … godine i da je potpisivanjem Aneksa III Ugovora o radu br. 01-01-1/474 od 9. decembra 2014. godine iz Organizacionog dela u B. premeštena…

Opširnije →
Pritužba J.Ć. protiv Doma zdravlja N.S. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-552/2014-02  datum:  29.5.2015   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo J. Ć. iz N. S. protiv Doma zdravlja N. S. U pritužbi je navedeno da je J. Ć. pokušao da dobije lekarsko uvetenje o zdravstvenom stanju radi prekvalifikacije, odnosno upisa u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra –…

Opširnije →
back to top