Дан: 29. маја 2015.

Притужба Ј.П. против ЈП Србијагас Нови Сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-681/2014-02  датум:  29.5.2015 МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Ј. П. из Б. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да има 62 године живота и 34 године и 9 месеци радног стажа, да је потписивањем Анекса III уговора о раду бр. 01-01-1/478 од 9. децембра…

Опширније →
Притужба Н.Л. против ЈП Србијагас Нови Сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-682/2014-02  датум:  29.5.2015 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Н. Л. из Р. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да је рођена … године и да је потписивањем Анекса III Уговора о раду бр. 01-01-1/474 од 9. децембра 2014. године из Организационог дела у Б. премештена…

Опширније →
Притужба Ј.Ћ. против Дома здравља Н.С. због дискриминације на основу здравственог стања у области пружања услуга

бр. 07-00-552/2014-02  датум:  29.5.2015   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Ј. Ћ. из Н. С. против Дома здравља Н. С. У притужби је наведено да јe J. Ћ. покушао да добије лекарско уветење о здравственом стању ради преквалификације, односно уписа у средњу медицинску школу, смер медицинска сестра –…

Опширније →
back to top